Informace o projektu

Tvorba metodického materiálu k výuce onkologické prevence na 2. stupni základní školy

Kód projektu
DAR-2055-oZ-2017
Období řešení
9/2017 - 9/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Nadace/fond - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je vytvořit metodický materiál k onkologické prevenci určený pro učitele druhého stupně základních škol.
Projekt navazuje na projekt z roku 2015/2016 Implementace problematiky onkologické prevence do přípravy budoucích učitelů na Pedagogické fakultě MU v Brně, ve kterém byla problematika onkologické prevence (především teoretické informace) implementována do výuky několika předmětů na PdF MU.
Metodický materiál bude pilotně realizován u studentů PdF MU – oboru Výchova ke zdraví (4. a 5. ročník), kteří mohou získané informace okamžitě využít v rámci pedagogických praxí.
Cílem je zvýšit tímto materiálem zdravotní gramotnost studentů oboru Výchova ke zdraví, následně učitelů ZŠ a žáků ZŠ.

Publikace

Počet publikací: 3