Informace o projektu

Inovace předmětů Pěstitelské práce pro učitele a Praktikum z pěstitelství

Kód projektu
MUNI/FR/0927/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je inovace předmětů Pěstitelské práce pro učitele a Praktikum z pěstitelství z důvodu aplikace nových technologií do edukačního procesu. Z tohoto pohledu je třeba, aby výuka odpovídala současným trendům. Inovace výuky se bude týkat odborných předmětů zaměřených na zvyšování odborné úrovně studentů. Z důvodu reflektování aktuálních potřeb vedoucích k získání odborných kompetencí studentů je pro absolvování studijních předmětů potřebné využití kvalitního zázemí pomůcek.