Informace o projektu

Inovace předmětů Biologie člověka a základy zdravovědy 1 a 2 se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku

Kód projektu
MUNI/FR/0883/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt se zaměřuje na inovaci předmětu Biologie člověka a základy zdravovědy 1,2 se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku. Badatelsky orientovaná výuka bude realizována projektovou výukou - kombinací nově vytvořeného e-learningového kurzu, který bude doplňovat tradiční přednášky a bude sloužit jako opora pro semináře a cvičení a dále využitím modelů a pokusných sad v přímé výuce.