Informace o projektu

Interaktivní podpora výuky předmětů Ruština pro začátečníky a Úvodní kurz ruštiny

Kód projektu
MUNI/FR/0870/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Předkládaný projekt je zaměřen na zvýšení kvality výuky předmětů Úvodní kurz ruštiny 1 a Ruština pro začátečníky 1 pomocí inovovaných výukových materiálů. Uvedené předměty jsou určeny všem studentům MU. Cílem projektu bude vytvoření interaktivní písanky v ruštině (aplikace do chytrých mobilů). Výstupy z projektu nejen posílí rozvíjení dovedností studentů, ale také zatraktivní výuku.

Publikace

Počet publikací: 1