Informace o projektu

Talent management and organizational diversity

Kód projektu
MUNI/A/0817/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Talent management představuje jednu z nejrychleji se rozvíjejících oblastí rozvoje lidských zdrojů v praxi a na to navazujícím akademickém výzkumu. Předmětem zkoumání v rámci projektu je využívání talent managementu v organizacích. Především jde o to, jakým způsobem podniky definují pojem talent, jak ho identifikují, rozmisťují, rozvíjí, udržují a do jaké míry mají proaktivní přístup k talent managementu. Sledován dále bude přístup k diversity managementu vzhledem k implementaci talent managementu. Výzkum je realizován především na podnicích se sídlem v České republice kvalitativními a kvantitativními metodami.

Publikace

Počet publikací: 5