Informace o projektu
Biondikace a vegetační typologie významných evropských biotopů (BATEB)

Kód projektu
MUNI/A/0979/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Původní, avšak ustupující, biotopy evropské krajiny slouží jako významný přírodní zdroj, jsou důležité pro zachování biogenofondu a diverzity krajiny a plní řadu ekosystémových funkcí souvisejících s koloběhy prvků a vody. Dlouhodobý výzkum druhového složení evropských biotopů, zejména lesů, trávníků a rašelinišť, realizovaný na Ústavu botaniky a zoologie, vedl k vypsání řady magisterských a doktorských disertačních prací, které se zabývají biondikacemi a vegetační typologií významných evropských biotopů. Tento projekt integruje jejich výzkumy v oborech ekologie rostlin a živočichů. Zahrnuje i biosystematiku, protože vymezení druhů a pochopení jejich genetické diverzity a evoluce je pro danou otázku klíčové, a kvartérní paleoekologii, protože rozšíření a druhové složení biotopů není často možné vysvětlit bez znalosti vývoje krajiny v posledních tisíciletích. Jádro týmu tvoří studenti interní formy doktorského studia. Tým doplňují jejich školitelé a magisterští studenti. Velkoškálové studie povedou k pochopení vzorců rozšíření jednotlivých společenstev, ale i k identifikaci faktorů, které je předurčují (klima, půdní reakce, podloží, management přírodních zdrojů, úroveň znečištění prostředí). Výsledkem budou zejména publikace, na nichž se budou studenti autorsky podílet, ve většině případů jako hlavní autoři.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info