Informace o projektu

Analýza požadavků uživatelů výzkumných infrastruktur FF MU

Kód projektu
MUNI/21/LOR/2018
Období řešení
2/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Masarykova univerzita jako jeden z deseti subjektů podala v rámci OP VVV na MŠMT žádost o financování grantu DARIAH CZ na vybudování velké výzkumné infrastruktury pro umění a humanitní obory. Projekt byl doporučený k dalšímu financování, s odkladem na rok 2019 a podmínkou doplnění dodatečných informací k uživatelským požadavkům. Předkládaný návrh projektu reaguje na požadavek ministerstva. Cílem projektu je popsat informační potřeby a uživatelské požadavky vědců pracujících s výzkumnými infrastrukturami na FF MU. Pro analýzu uživatelských požadavků identifikuje cílovou komunitu uživatelů, analyzuje využívání platforem při vědecké práci a překážky, s nimiž se musejí vědci potýkat. Pro účely zapojení výzkumných platforem do výzkumné infrastruktury DARIAH identifikuje strategie interoperability jednotlivých platforem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info