Informace o projektu

Analýza požadavků uživatelů výzkumných infrastruktur FF MU

Kód projektu
MUNI/21/LOR/2018
Období řešení
2/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Masarykova univerzita jako jeden z deseti subjektů podala v rámci OP VVV na MŠMT žádost o financování grantu DARIAH CZ na vybudování velké výzkumné infrastruktury pro umění a humanitní obory. Projekt byl doporučený k dalšímu financování, s odkladem na rok 2019 a podmínkou doplnění dodatečných informací k uživatelským požadavkům. Předkládaný návrh projektu reaguje na požadavek ministerstva. Cílem projektu je popsat informační potřeby a uživatelské požadavky vědců pracujících s výzkumnými infrastrukturami na FF MU. Pro analýzu uživatelských požadavků identifikuje cílovou komunitu uživatelů, analyzuje využívání platforem při vědecké práci a překážky, s nimiž se musejí vědci potýkat. Pro účely zapojení výzkumných platforem do výzkumné infrastruktury DARIAH identifikuje strategie interoperability jednotlivých platforem.