Informace o projektu

Centrum byzantské archeologie (CBA)

Kód projektu
MUNI/FR/1040/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
WWW stránky projektu
https://cba.phil.muni.cz/
Klíčová slova
Byzantská archeologie, byzantologie, archeologie Středomoří, byzantské památky, mezioborová spolupráce

Cílem projektu je zkvalitnit podmínky výuky předmětu Byzantská archeologie jako jednoho z profilových oborů klasické archeologie v rámci mezinárodní a mezioborové profilace ÚAM. Bude vytvořena internetová platforma, primárně v angličtině, která bude sloužit jako hlavní zdroj informací o aktuálním dění na poli byzantské archeologie pro studenty, ale také umožňovat odbornou komunikaci a propagaci oboru s odbornou veřejností na mezinárodním poli. Doplňkově bude sloužit jako knihovna a repozitář.

Výsledky

Internetová platforma sloužící ke zvýšení informovanosti odborné veřejnosti o oboru byzantské archeologie. Přístup k platformě je možný skrze výše zmíněnou webovou adresu.