Informace o projektu

Environmentální výchova pro budoucí pedagogy a studenty příbuzných oborů (EVTP)

Kód projektu
MUNI/FR/0860/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem je připravit nový kurz (B či C )Environmentální výchova pro budoucí pedagogy a studenty příbuzných oborů. Přinese detailnější znalost této problematiky a praktické dovednosti budoucím učitelům. Vzhledem k tomu, že environmentální výchova je v Rámcovém vzdělávacím programu základního i gymnaziálního vzdělávání řazena mezi průřezová témata, je žádoucí, aby zejména studenti Ped. fakulty měli podrobnou představu o této oblasti. Dále studijní podporu ve formě script, čítanky a e-learningu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info