Informace o projektu

Vytvoření poradenské sítě na fakultách (fakultní garant a poradce)

Kód projektu
ROZV/05/2018
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Účelem projektu je doplnění chybějících finančních prostředků pro naplnění dvou stěžejních cílů Poradenského centra. Obě pozice, o jejichž vytvoření projekt usiluje, mají mít zásadní vliv na snížení míry studijní neúspěšnosti na MU.