Informace o projektu

Informace ve finanční správě

Kód projektu
MUNI/FR/0887/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je vzhledem k době vzniku předmětu jeho aktualizace a zároveň inovace s ohledem na vývoj právní úpravy (zejména překotný vývoj elektronizace a nové instituty související s komunikací a poskytování informací ve finanční správě). V rámci řešení projektu by měly vzniknout další doplňující studijní materiály, rozšíření o další dílčí okruhy a aktuální otázky. Pro přípravu studijních materiálů je žádoucí i zapojení externistů.