Informace o projektu
Hyperintensionální usuzování nad texty přirozeného jazyka

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-23891S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě

Tento projekt je interdisciplinárně zaměřen, neboť zasahuje do tří příbuzných oborů, a to
komputační lingvistiky, logiky a umělé inteligence. Soustředíme se na dva hlavní problémy,
které dosud nejsou uspokojivě řešeny v současných systémech určených pro získávání znalostí
z textů. Za prvé, dostatečně přesná lingvistická a logická analýza otázek a příslušných textů je
nutnou podmínkou pro získávání adekvátních odpovědí. Za tím účelem aplikujeme procedurální
sémantiku Transparentní intenisonální logiky (TIL), která umožňuje rozlišovat tři druhy kontextu,
ve kterém se může daný výraz vyskytovat, a to extensionální, intensionální a hyperintensionální.
Definice tří druhů kontextu nám umožnila navrhnout extensionální logiku hyperintensí, ve které
jsou všechna extensionální pravidla usuzování platná ve všech kontextech. Za druhé, tuto teorii
využijeme k získávání inferenčních znalostí z explicitních znalostí zakódovaných v rozsáhlých
bázích textů v přirozeném jazyce tak, aby systém poskytoval inteligentní odpovědi na otázky.

Publikace

Počet publikací: 21


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info