Informace o projektu

Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia

Projekt se zaměřuje na technickou přípravu studijních informačních systémů pro implementaci nové struktury studijních programů v souvislosti se zrušením studijních oborů, pro implementaci nových služeb a aplikací na podporu všech akreditací (studijních programů, institucionální, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem) a využití těchto změn v prostupnosti studia v programech a dalších souvisejících oblastech daných legislativními změnami.

Cílem projektu je naplnění legislativních požadavků technickými opatřeními ve studijních informačních systémech:

  • implementovat technická řešení související s novou strukturou programů a akreditacemi vyplývající z novely zákona o vysokých školách (= hlavní priorita ministerstva),
  • implementovat do informačního systému řešení v oblasti zahraniční spolupráce mezi vysokými školami (internacionalizace) související s nařízením eIDAS, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách,
  • implementovat řešení pro ukládání elektronických akreditačních podkladů a předávání kompetentním orgánům, včetně kontrolních mechanismů dat, v návaznosti na dodržení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • implementovat pro uchazeče o studium, studenty a absolventy ochranu osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Závěrečná zpráva projektu:
https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/rozvoj/projekty/21907804/60980643/crp_2018/zaverecne_zpravy/C10_ZZ_StudijniIS.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info