Informace o projektu

Potenciál společného kulturního dědictví pro přeshraniční regionální rozvoj (KulReg CZ)

Logo poskytovatele
Kód projektu
KPF-02-031
Období řešení
2/2018 - 4/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Donau Universität Krems

Projekt spočívá v rozmanitých společných aktivitách jak za účelem poznání společného česko-rakouského pohraničí, tak navázání úzkých mezilidských kontaktů studentů a pedagogů. Skládá se z 2denních workshopů (zahajovací v Brně, závěrečný v Kremži/Krems), 7denních letních škol (Telč a Vitoraz/Weitra) a 5denních terénních šetření v příhraničním regionu (Nové Hrady, Retz). Organizačně finančně je česká strana zajištěna prostřednictvím Masarykovy univerzity (MU), rakouská strana pak Donau-Universität Krems (DUK). Obsahově se projekt bude věnovat společné historii a kulturnímu dědictví (mj. pod ochranou UNESCO) jako součásti přeshraničního regionálního rozvoje se zaměřením na cestovní ruch. Projekt počítá i se zapojením dalších odborníků (expertů) k relevantním tématům. Zásadní poznatky budou shrnuty do publikace ve formě kroniky projektu a putovní výstavy. Jedná se o projekt s předfinancováním v plné výši (proplácení ex-post), přičemž fin. příspěvek na spolufinancování i uvedené předfinancování ze strany žadatele bude řešeno z vlastních prostředků navrhujícího Geografického ústavu PřF MU (nepožadují se zdroje RMU).

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info