Informace o projektu

Informace o rozhodovací činnosti soudů v trestních věcech: teorie a praxe (Informace o trestním rozhodování)

Kód projektu
MUNI/A/0837/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je analyzovat zákonné možnosti přístupu k informacím o rozhodovací činnosti soudů v trestních věcech a následně ověřit jejich uplatnění v praxi. Těžiště projektu spočívá ve zkoumání a zhodnocení praxe všech okresních soudů při poskytování informací o vybraném okruhu rozsudků v trestních věcech. Souvisejícím cílem realizace projektu je shromáždění relevantních dat pro následnou analýzu ustálené rozhodovací praxe soudů, která bude součástí výzkumu směřujícího ke zpracování dizertační práce na téma Princip právní jistoty a jeho role v právním státu.

Publikace

Počet publikací: 2