Informace o publikaci

Právní analýza digitalizace audiovizuálního kulturního dědictví

Autoři

MYŠKA Matěj COLLETT Dominika

Rok publikování 2020
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Přiložené soubory
Popis Tato výzkumná zpráva analyzuje právní aspekty digitalizace audiovizuálního kulturního dědictví, přičemž se primárně zaměřuje na autorskoprávní aspekty zkoumané problematiky a dopad přijaté směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. Kritickou analýzou dostupných právních předpisů a judikatury a při zohlednění dostupných závěrů tuzemské i zahraniční vědy pak odpovídá na výzkumnou otázku, jak reflektuje digitalizaci audiovizuálního kulturního dědictví vnitrostátní úprava. Zaměřuje se tedy konkrétně na to, a) kdo může digitalizaci legálně provádět na základě výjimek a omezení, resp. na základě oprávnění získaného od kolektivního správce, b) s jakými statky lze takovou digitalizaci provádět a c) jakým způsobem a za jakých podmínek. Prakticky pak adresuje autorskoprávní otázky vznikající ve všech fázích široce pojímané digitalizace, tedy při získávání, uchovávání a zpřístupňování audiovizuálního kulturního dědictví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info