Informace o projektu
Vliv silových a rychlostních intervenčních programů s rozdílnými intervaly zotavení na změny výkonnosti sportovců jednotlivých věkových skupin

Kód projektu
MUNI/A/1154/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je primárně koncipován s cílem podpořit výzkumné aktivity čtyř studentů Ph.D. studia a jednoho studenta Mgr. studia. Projekt tematicky koresponduje s výzkumnými oblastmi FSpS MU, konkrétně s dynamickou a kinematickou analýzou lidského těla. Jeho hlavním cílem je výzkum adaptačních změn organismu vyvolaných specifickými silovými a rychlostními podněty, jako jsou dřepy, bench press a sprinty na krátké úseky s maximální intenzitou. Výzkumný soubor je tvořen sportovci z různých sportovních odvětví (florbal, atletika a vzpírání) a odlišných věkových skupin zahrnujících prepubescenty a dospělé. U téhož výzkumného souboru budeme zjišťovat transfer síly mezi různými modifikacemi cviku dřep a podřep, maximální sílu dolních končetin, explozivní a maximální sílu horních končetin, rychlost pohybu a efekt různé délky intervalu zotavení na vybrané výkonové parametry. K získání dat bude využito testování jednoho opakovacího maxima, měření na izokinetickém dynamometru a měření pomocí sportovních hodinek Garmin Fénix 3. Výsledky budou prezentovány na mezinárodních konferencích a v časopisu s IF. Výstupem pro trenérskou praxi bude optimalizace plánování tréninků na základě sledování vlivu vybraných manipulovatelných proměnných (čas zotavení, specifičnost cvičení) na výkonové parametry. Předpokládáme, že výsledky výzkumu se stanou základem pro aktualizaci trenérských východisek v praxi.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info