Informace o projektu

Profil senzomotorických schopností u specifických populačních skupin

Kód projektu
MUNI/A/1199/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem výzkumu je zjistit dynamiku vývoje senzomotorických schopností, kterou má na svědomí mozeček u dvou specifických skupin (vrcholoví sportovci v průběhu sezony a ženy v průběhu těhotenství). Sběr doplňujících dat k běžícímu výzkumu.