Informace o projektu

Informace o projektu
Monogenea ekonomicky významných druhů ryb jezera Tanganika: genetická diverzita a evoluční historie neprobádaných hostitelsko-parazitárních systémů

Kód projektu
8J18AT007
Období řešení
1/2018 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Biodiverzita středoafrického jezera Tanganika (JT) fascinuje vědce již od svého objevení. Jezero se nachází k centrální části Afrického kontinentu je územně rozděleno mezi Burundi, Demokratickou republiku Kongo, Tanzanii a Zambii a patří mezi centra biodiverzity s jedinečným výskytem vzácných radiačních událostí různých taxonů bezobratlých i obratlovců. V tomto ohledu jsou nejznámější skupinou ryby z čeledi Cichlidae (~250 druhů v jezeře), které rovněž slouží jako významný modelový systém v oboru evoluční biologie. V poslední době se do popředí zájmu dostává studium speciačních procesů i jiných skupin. Jedním z druhově nesmírně bohatých a dříve přehlížených taxonů je parazitická třída Monogenea (česky žábrohlísti), z nichž většina doposud studovaných zástupců (především hostitelů čeledi Cichlidae vyskytujících se v litorální zóně jezera) vykazuje vysokou míru hostitelské specifity a synchronizovaného evolučního vývoje se svými hostiteli. Jen velmi málo informací o této skupině z jiných hostitelských skupinách je momentálně k dispozici. Z předešlých studií je přitom známo, že právě parazité mohou být zdrojem důležitých informací o distribuci a migračním chování svých rybích hostitelů. Zatímco cichlidy spolu se zástupci čeledi Mastacembelidae a různými druhy sumců dominují litorální a bentické zóně JT, v pelagiálu převládají dva druhy endemických sleďů Limnothrissa miodon a Stolothrissa tanganicae (Clupeidae) a čtyři druhy latesů Lates angustifrons, L. mariae, L. microlepis, L. stappersii (Latidae). Přestože tyto druhy ryb figurují jako hlavní zdroj místního rybolovu, nevíme téměř nic o jejich biologii, fylogenetických vztazích, fylogeografické/populační genetické struktuře a parazitofauně. Žábrohlísti coby parazité s přímým vývojovým cyklem způsobují svému hostiteli minimální poškození a tudíž na svého hostitele nevyvíjí příliš velký evoluční tlak. Tato skutečnost z nich činí potenciálně vysoce informativní ukazatele populační historie a životní strategie zástupců čeledí Clupeidae (sleďovití) a Latidae (latesovití) v JT.
Hlavním cílem předkládaného projektu je odhalení doposud neprozkoumané struktury společenstev ekonomicky významných ryb jezera Tanganika s využitím molekulárních metod a vnitrodruhové variability parazitů (žábrohlístů) jakožto dalšího zdroje informací.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info