Informace o projektu

PrF - Příspěvek na IP 2018

Kód projektu
ROZV/24/PrF/2018
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Příspěvek IP 2018 k realizaci strategických cílů stanovených v Institucionálním plánu MU na léta 2016-2018.