Informace o projektu

Adaptivní dělič napětí pro měření vysokonapěťových pulzů (ADVN)

Kód projektu
MUNI/31/63925/2018
Období řešení
5/2018 - 4/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je konstrukce adaptivního napěťového děliče, který by umožňoval jak měření špičkových hodnot napětí ve vysokonapěťových pulzech, tak i zvýšenou přesnost měření nízkých hodnot napětí v oblastech doznívání těchto pulzů. Výsledkem má být ověřené funkční zařízení, které je možné použít k měřením průběhů napěťových pulzů nebo určování jejich energie. Konstrukce hotového funkčního vzorku je nutná pro prokázání funkčnosti technologie pro zájemce z průmyslu.

Publikace

Počet publikací: 1