Informace o projektu
Metodika a technologie pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace

Kód projektu
TITIMV702
Období řešení
5/2018 - 4/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Vytvořit obecnou metodiku a podpůrné technologie pro tvorbu, správu a využívání propojitelných odborných tezaurů a slovníků z oblasti rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace, s vazbou na existující nadnárodní tématické tezaury, s možností využití v dalších oblastech činnosti veřejné správy a to včetně revize a zdokonalení existujících národních slovníků a tezaurů s návrhem jejich společné koordinované správy. Výstupy tohoto projektu budou přímo navazovat na výsledky předcházejícího projektu "Terminologický tezaurus pro obor zeměměřictví a katastru nemovitostí".

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info