Informace o projektu

Vytvoření virtuální knihovny Říšské sbírky zákonů 1849-1918

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA407/09/1236
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Klíčová slova
virtuální knihovna, zákony Rakousko-Uhersko, sbírka zákonů

Účelem navrhovaného projektu je provedení digitalizace (naskenování) říšské sbírky zákonů z let 1849-1918 a vytvoření virtuální knihovny. Jedná se cca. o 70 tisíc stran zákonných i podzákonných právních předpisů, které platily na našem území ve výše uvedené časové periodě. V současnosti jsou tyto právní předpisy dostupné v tištěné podobě v České republice pouze ve vybraných knihovnách a na internetu jsou dostupné pouze v původním německém jazyce, což je pro českého badatele značně limitující. Tento projekt umožní dálkový přístup k těmto právním předpisům kdykoliv a kdekoliv prostřednictvím sítě internet nebo prostřednictvím vydaného nosiče DVD. Těchto informací využíjí nejen studenti právnických fakult při zpracování svých diplomových prací, nábrž i studenti všech historických oborů i široká veřejnost jak v České republice tak i na Slovensku.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info