Informace o projektu

Sign Languages Dictionary as a Tool for Language Education and European Mobility of Deaf Students (2018)

Kód projektu
2018-1-CZ01-KA203-048191
Období řešení
12/2018 - 3/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Spolupracující organizace
Univerzita Komenského v Bratislave
Technische Universität Wien

Slovník znakového jazyka online v různých národních a národních znakových jazycích má být nástrojem pro podporu jazykových kompetencí neslyšících studentů vysokých škol a následně cestou ke zvýšení možností pro jejich mezinárodní studijní mobilitu. Vedle systematického jazykového vzdělávání především v psané angličtině je nezbytnou součástí pro efektivní práci s cizím jazykem také dostupnost vhodného slovníku. Primární cílovou skupinou projektu jsou neslyšící studenti vysokých škol. Vzhledem k širokým praktickým možnostem využití slovníku, jeho otevřenosti a přístupnosti online, je jeho využití mnohem širší. Nejen v oblasti vzdělávání (od primárních, přes sekundární až po zmíněné terciární stupně), ale v celé široké škále v jednotlivých národních komunitách neslyšících. Výsledek projektu tedy není orientován jen na studijní mobilitu, ale dá se využít také při jazykové výuce i pro individuální potřeby širokého spektra uživatelů, přičemž nejde jen o neslyšící uživatele, ale také slyšící. Slyšícími uživateli jsou pak především studenti znakového jazyka, tlumočníci znakového jazyka, ale také lingvisté. Je třeba připustit, že prostor, který mají neslyšící studenti na poli mezinárodní studijní mobility je výrazně omezen, ve srovnání s intaktní společností. Je to v praxi dáno limity v oblasti specifického servisu, jakým je tlumočení znakového jazyka, resp. tlumočením mezi znakovými jazyky jednotlivých států. Právě dostatečné jazykové kompetence v psané formě národního jazyka, nebo častěji v psané angličtině, coby “jazyka mezinárodní studijní mobility” a možnost využít vhodný slovník, nabízí aspoň částečně možnost překonání uvedeného problému. Zájem o podporu mobility neslyšících studentů a testování či zavedení vhodného slovníku je vnímám shodně v řadě evropských zemí. Vytvoření jednotné systematicky zpracované slovníkové obousměrné platformy, která by byla univerzálně dostupná a otevřená pro sdílení slovníkových dat všem potenciálně zapojeným státům, se tak nezbytně opírá o mezinárodní spolupráci více zemí.