Informace o projektu

Biomolekulární centrum

Kód projektu
LN00A016
Období řešení
7/2000 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Biomolekulární centrum je koncipováno jako expertní pracoviště v oblasti studia struktury a vlastností biologicky významných molekul a polymerů, především proteinů a fragmentů nukleových kyselin. V horizontální rovině je cílem vybudování centras vynikajícím zázemím v metodách studia biomolekul na atomární úrovni s využitím NMR spektroskopie, počítačového modelování a rentgenové krystalografie spolu s patřičnou podporou v oblasti biochemie a molekulární biologie. Centrum bude schopné vertikálněstudovat biomolekulární systémy počínaje jejich atomární strukturou, přes in vitro biochemické projevy, až po jejich funkční projevy v živém organismu. Centrum ve finální podobě počítá s 25 kmenovými pracovníky. Centrum bude mít od počátku dobřepropracovanou vazbu na doktorské studium (14 PGS studentů). Na činnosti Centra se budou aktivně podílet postdoktorální stážisté a doktorandi (v závěrečné fázi 2/3 všech pracovníků). Kolektiv je již dnes aktivně zapojen do široké mezinárodní spolupráce.

Publikace

Počet publikací: 127


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 13 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info