Informace o projektu

Mimetic complexes and the evolution of inaccurate mimics

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-09323S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Mimetické komplexy jsou soubor druhů podobného fenotypu, které využívají buď Batesovy anebo Mullerovy mimikry. Někteří mimetici jsou dokonalými jiní nedokonalými napodobovateli nechutných mimetiků. Cílem tohoto projektu je prozkoumat druhovou diversitu dvou mimetických komplexů, zjistit jak jsou mimetici nechutný, do jaké míry jsou chráněny před predatory, a jak lze vysvětlit existence nedokonalých mimetiků. Jeden mimetický komplex tvoří druhy červeno-černého tečkovaného zbarvení, jako jsou slunéčka, ruměnice, a stepníci. Druhý komplex tvoří rezavě-černé mravcoidní druhy, jako jsou mravenci lesní, ploštice, a pavouci. U nalezaných jedinců bude studována vzájemná podobnost ve velikosti těla, tvaru těla, zbarvení, vzoru a pohybu těla s využitím speciálního software, který bude v rámci projektu vyvinut. Pak bude u každého druhu stanovena nepoživatelnost na základě detailní morfologické a behaviorální analýzy. Konečně se bude v přirozeném prostředí sledovat frekvence mimetiků v potravě potencialních predátorů pomocí molekulárních markerů. V laboratoři se bude experimentálně studovat odpověď potenciálních predátorů na různé mimetiky. Na základě zmeřených morfologických a behaviorálních charakteristik u vybraných mimetiků budeme testovat tři hypotézy vysvětlující evoluci nedokonalých mimetiků.

Publikace

Počet publikací: 3