Informace o projektu
Genetická disrupce u mezidruhových hybridů kaprovitých ryb: její dopad na fitness-asociované znaky, metabolické náklady, imunitu a parazitární zátěž

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-10088S
Období řešení
1/2019 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Genetická nekompatibilita u mezidruhových hybridů v důsledku škodlivých epistatických interakcí mezi divergentními rodičovskými alelami byla navržena pro vysvětlení genetických mechanizmů postzygotických izolačních bariér. Hybridizace je však poměrně častým fenoménem zaznamenaným u ryb. Obecně lze předpokládat heterózu tj. hybridní zdatnost v F1 generaci hybridů, zatímco F2 generace a generace zpětných hybridů by měly vykazovat redukované fitness v důsledku asymetrické genetické nekompatibility tzv. selhání hybridů. Je predikováno, že exprese mnoha genů, zejména těch spojených s imunitní odpovědí a energetickým metabolizmem, je narušena u hybridů a má negativní dopad na jejich vitalitu. S využitím multidisciplinárního přístupu bude navrhovaný projekt zaměřen na mezidruhovou hybridizaci u dvou systémů kaprovitých ryb s různou genetickou divergencí. Genetická nekompatibilita u hybridů bude studována na základě transkriptomové analýzy. Potenciální důsledky této nekompatibility na vitalitu ryb budou analyzovány ve vztahu k parazitární zátěži.

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info