Informace o projektu
Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístup

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-13038S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt se zaměřuje na problematiku inkluze ve školním prostředí, chce ji zkoumat v ČR netradičním přístupem. Promítne se do tří rovin: 1) výběru škol, 2) sledovaných procesů přispívajících inkluzi a 3) využívaných metod. Ad 1) Projekt se bude primárně soustředit na školy, které vykazují vysokou míru inkluzivity. Ad 2) Focusem výzkumného projektu budou faktory a procesy, které rozhodují o zavádění inkluzivních prvků do fungování škol a souvisí s jejich udržením a kvalitou. Ad 3) Na rovině metodologické se nebudeme primárně soustředit na analýzu výpovědí aktérů (což je běžný postup), ale na průběh procesů samotných - tomu také odpovídají etnografický výzkumný design a výzkumné metody (zaměřené pozorování, stínování klíčových osob atd.).
Výstupem projektu bude analytická zpráva z celého výzkumu využívající metody kartografického přístupu situační analýzy. Z každé školy bude vytvořený samostatný analytický příběh a následně bude zformulována i cross-case analysis. V publikační rovině jsou výstupem projektu tři mezinárodní odborné studie a tři studie do českých odborných časopisů.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info