Informace o publikaci

Komunikace jako potenciál rozvoje ve škole s vysokým podílem žáků s odlišným mateřským jazykem

Autoři

KUROWSKI Martina DENGLEROVÁ Denisa ŠÍP Radim

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Na konferenci byl prezentován výsledek původního výzkumu, který se zabýval specifiky školního prostředí v instituci, která vykazuje vysoký podíl žáků cizinců. Teoretickým rámcem nám sloužil Bronfenbrennerův ekosociální model. Dílčí výsledky soustředící se zejména na komunikační modely jsme představili formou rámcové analýzy.
Související projekty: