Informace o projektu

Podpora řešení problémů na poli teoretické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání

Plánujeme podporovat studentský výzkum na polích teoretické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání. Výzkum v oblasti kvantové optiky se bude realisovat na absolutních optických instrumentech a v rámci optiky zakřivených prostorů. Dále budeme analysovat radiální a azimutální profily slupkových galaxií pro studium temné hmoty. Budeme zkoumat dvojhvězdy s RR Lyrae složkou a Cefeidami. Také bude pokračovat studium možností použití metody Monte Carlo na řešení problému přenosu záření a bude podrobně studována hvězda HD 45166.