Informace o projektu

Výzkum a vývoj v analytické a fyzikální chemii

V rámci projektu budou rozvíjeny fyzikálně chemické analytické metody: AAS, ICP-MS, ICP-OES, LIBS, LA-ICP-MS, AFS, organická MS s desorpcí/ionizací, zobrazovací spektrometrické metody na prvkové i molekulární úrovni, zobrazování plošné/prostorové distribuce analytů ve tkáních i anorganických materiálech (geologické materiály, pokročilé syntetické materiály), značení protilátek komplexy a nanočásticemi, analýza nanočástic, analýza životního prostředí, biologických materiálů, geologických vzorků, archeologických vzorků, předmětů kulturního dědictví, vzorků materiálového výzkumu. Syntéza a vývoj nových pokročilých materiálů, výpočty struktur.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info