Informace o projektu

Projekty průzkumu a těžby nerostných surovin – vytvoření praktických cvičení na reálných příkladech z průmyslu

Kód projektu
MUNI/FR/1242/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je připravit praktické cvičení pro nově zakládaný předmět G6981 Projekty průzkumu a těžby nerostných surovin, který seznámí studenty s praktickými a ekonomickými aspekty podnikání v oboru geologických prací, např. vrtání hydrogeologických vrtů, dobývání ložisek nerostných surovin a těžby ropy. Výstupem bude vytvoření výukových prezentací pro praktická cvičení, vytvoření výukové sady pro popis vrtných jader, a vytvoření cvičného 3D modelu ložiska na základě reálných dat z průmyslu.