Informace o projektu
Média a mediální gramotnost v občanské výchově a příbuzných předmětech (MVvOV)

Kód projektu
MUNI/FR/1295/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem navrhovaného projektu je podpora výuky mediální výchovy a s ní spojených oborů na Masarykově univerzitě. Výstupem projektu bude e-learningový kurz Mediální výchova, který bude využíván pro podporu výuky mediální výchovy na KOV PdF MU a bude postaven na základě pilotního ročníku interdisciplinární Letní školy médií. Tu a obsah studijních textů e-learningu budou zajišťovat lektoři z PdF, FSS, PrF a PřF MU, odborníci s mediální praxí a externí lektoři projektu JSNŠ.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info