Informace o projektu

Robotické hračky a didaktické deskové hry

Kód projektu
MUNI/FR/1256/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Navrhovaný projekt se týká inovace výuky algoritmizace a nových metod ve vyučování na Pedagogické fakultě MU. Účelem projektu je vytvoření dvou nových předmětů, nabízených pro všechny studenty Pdf i jiných fakult MU, jejichž cílem je správné zapojení moderních pomůcek do vyučovacího procesu. Konkrétně se jedná o robotické hračky a deskové hry určené jak pro rozvoj algoritmického myšlení napříč školními předměty, tak pro rozvoj nových učebních metod v rámci různých předmětů.