Informace o projektu

Lesbické rodiny: proměny partnerství a rodičovství v pozdně moderní společnosti

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA403/09/0392
Období řešení
1/2009 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
rodina, intimita, homosexualita, gender, rodičovství

Předkládaný výzkumný projekt se zaměřuje na instituce partnerství a rodiny v pozdně moderní společnosti. Na
příkladu lesbického rodičovství ukazuje proměny v oblastech jako jsou: motivace vedoucí k partnerskému
závazku a založení rodiny, intimita, genderový status a genderové role, ustavování příbuzenských vazeb,
plánované rodičovství.
Projekt navazuje na výzkum navrhovatelky z let 2004-2005. Deskriptivní rovina zachycující každodenní praxi
lesbického a gay rodičovství, bude obohacena detailnějším konceptuálním zakotvením výzkumu v současných
diskusích o rodině obecně. Zájem přitom bude soustředěn na tematizaci krize rodiny a manželství na straně
jedné, a ustavování jiných (alternativních) forem partnerství a rodičovství na straně druhé.
Metodologicky je projekt koncipován jako kvalitativní etnografický výzkum, který využívá zejména technik
polostrukturovaného rozhovoru, zúčastněného pozorování a terénních poznámek.
Hlavními přínosy a výstupy projektu budou odborná monografie a stať v zahraničním časopise nebo
monografii.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info