Informace o projektu

Kořeny a formování ruského liberalismu

Kód projektu
MUNI/21/SAU/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Rusko, liberalismus, politické myšlení, reformy Alexandra II.

Předkládaný projekt se snaží částečně vyplnit mezery v dosavadním výzkumu ruského politického myšlení. Zaměřuje se na počátky ruského liberalismu v období od přelomu 18. a 19. století až do 50. let 19. století a napojení tohoto proudu ruského politického myšlení na (západo)evropský ideový vývoj. Toto období není vybráno náhodně, ale s ohledem na to, že pokud už byla ruskému liberalismu v zahraniční historiografii věnována pozornost, tak se soustředila především na období poreformní, tedy na poslední třetinu 19. století, přičemž formování ruského liberalismu bylo opomíjeno.
Výstupem grantu budou dvě studie. První zachytí kořeny a počátky ruského liberalismu na konci 18. a v první polovině 19. století, a to na příkladu dvou významných myslitelů a činitelů N. S. Mordvinova a N. I. Turgeněva.
Druhá zmapuje činnost významného teoretika ruského liberalismu B. N. Čičerina v 50. letech 19. století, která úzce souvisela s kritikou Mikuláše I. a přípravou reforem Alexandra II. Výzkum bude vycházet především z Čičerinových kritických statí, které se šířily mezi tehdejšími intelektuály v opisech a které ovlivnily diskuzi o připravovaném zrušení nevolnictví v Rusku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info