Informace o projektu

MOLIN : Moravian Library Information Network

Kód projektu
MUNI/92/001/1996
Období řešení
1/1996 - 1/1999
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Moravská zemská knihovna Brno
Univerzita Palackého v Olomouci
Vědecká knihovna v Olomouci

Realizace projektu MOLIN umožní dvěma univerzitám(MU, UP)
a dvěma vědeckým knihovnám (MZK, SVKOL) vytvořit společnou
knihovnickou informační síť na Moravě.
Hlavním cílem bude dokončit automatizaci jednotlivých zastoupených knihoven
a 'povýšit' je na úroveň, která jim umožní vzájemně spolupracovat ve všech
knihovnických činnostech. V situaci, kdy budování počítačových sítí
vytváří specifické problémy,
je přesně na konsorciu řešitelů MOLINu, aby prokázalo, že společným úsilím
spojeným se silou nových technologií lze dosáhnout toho, že se zdánlivá
omezení těchto technologií změní v přednosti. Vzájemně provázaný systém
knihoven poskytne lepší a obsažnější přístup k informacím
na rozsáhlé územní oblasti, umožní vrátit část tolik potřebných finančních prostředků
zpět do rozpočtů jednotlivých knihoven
a vybuduje základ pro to, aby se i další knihovny regionu mohly k síti v budoucnu připojit.


Před projektem MOLIN stojí dva hlavní problémy:



 1. Na organizační úrovni spadají čtyři partnerské knihovny do dvou
  různých správních jednotek. Zatímco knihovny MU a UP podléhají jako části univerzit
  správě příslušných institucí (a v konečném sledu Ministerstvu školství), MZK a SVKOL,
  jakožto státní vědecké knihovny,
  spadají správně pod Ministerstvo kultury. Tato skutečnost systematickou spolupráci
  mezi dvěma různými 'typy' knihoven značně ztěžuje,
  navzdory dlouhodobé neformální tradici překrývajícího se využívání čtenáři.

 2. Po technické stránce se v projektu setkají dva automatizované knihovnické informační systémy,
  které se staly dominantními ve velkých knihovnách České republiky: TINLIB (IME, UK)
  se prosadil v univerzitních knihovnách, včetně MU a UP, zatímco ALEPH (Izrael)
  zvítězil ve výběrovém řízení pro knihovny skupiny CASLIN, do níž patří i MZK.
  Ponecháme-li stranou specifické výhody a nevýhody každého z těchto dvou systémů, je zřejmé,
  že pokud nebude navržena speciální softwarová architektura, která by jednotlivé knihovny
  vzájemně propojila na všech úrovních výměny záznamů, zůstávají oba systémy odděleny,
  čímž pouze přidávají mezi partnerské knihovny jednu oddělovací vrstvu navíc.



MOLIN je koncipován jako jeden z projektů programu CASLIN+ (České a Slovenské knihovní
informační sítě) podporovaného Nadací Andrew W. Mellona, a tudíž předpokládá úzkou
spolupráci s primárním centrem projektu CASLIN v České republice, jímž je Národní
knihovna v Praze.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info