Informace o projektu

Tvorba a implementácia testbankov pre semináre predmetu Makroekonomie 1

Kód projektu
MUNI/FR/1500/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Cieľom projektu je vytvorenie štruktúrovanej databázy testovacích otázok (ďalej „testbank“), ktoré budú slúžiť na overenie znalostí študentov. Testbank bude zostavovaný tak, aby sa jeho zavedením výrazne skvalitnila výučba v seminároch a zároveň sa zlepšila pripravenosť študentov na záverečnú skúšku. Očakáva sa, že realizácia projektu sa pozitívne odrazí na dosahovaných výsledkoch študentov predmetu BPE MAE1 Makroekonomie 1 a na znalostiach, ktoré z neho získajú.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info