Informace o projektu

Mramor jako surovina šperků v neolitu střední Evropy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-04121S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Mramor jako surovina využívaná v neolitu stál dosud stranou zájmu badatelů. Oblast Čech má ideální předpoklady pro toto studium. Již v r. 1937 zde bylo zjištěno poprvé v Evropě pravěké dobývání mramoru na kopci Bílý kámen u Sázavy. Jsou zde rovněž zmapovány výskyty mramorových náramků či vývrtků po jejich výrobě, které se navíc objevují i ve východním Německu a v Bavorsku. Není dosud jasné, zda mramorové artefakty pocházejí z Bílého kamene či jiných zdrojů. Proto bude petrograficky a geochemicky charakterizována surovina z Bílého kamene a dalších potenciálních zdrojů a tato data budou srovnána se surovinou mramorových náramků. Na Bílém kameni rovněž proběhne terénní archeologický výzkum pro zjištění způsobu dobývání, opracování suroviny na místě a stavu, v jakém byla distribuována na místa finálního zpracování.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info