Informace o projektu

Podpora internacionalizace Masarykovy univerzity

Kód projektu
ROZV/14/2019
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum zahraniční spolupráce
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Účelem projektu je aktivní vyhledávání a roz¬šiřování způsobů, jak zvyšovat úroveň internacionalizace Masarykovy univerzity, a jejich následná implementace do základních vzdělávacích procesů.

Projekt se skládá ze tří hlavních linií:
A. Rozšíření nabídky výuky v cizích jazycích a získávání nových studentů-samoplátců
a. V této linii je kladen důraz především na vznik nových předmětů v cizím jazyce, jejichž obecný charakter umožní sdílení jednoho předmětu více fakultami, předmětů v rámci Masaryk University Summer school a další. Nově bude zavedena podpora určená pro pokrytí nákladů na přípravu kompletních studijních programů akreditovaných v cizím jazyce, především s důrazem na programy bakalářské studijní úrovně.
B. Posílení výuky předmětů v cizích jazycích prostřednictvím zahraničních vyučujících
a. V roce 2019 budou podporována výuka předmětů zejména v kategorii povinné a povinně volitelné (semestrální kurzy, intenzivní bloková výuka a další).
C. Podpora internacionalizace univerzity pomocí aktivit a procesů realizovaných na CZS

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info