Informace o projektu

Vliv dietních nitrátů na pohybovou výkonnost (Vliv dietních nitrátů na fyziologické ukazatele)

Kód projektu
MUNI/A/1201/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Klíčová slova
dvojitě slepá zkřížená studie kontrolovaná placebem, doplňky stravy, fyzická výkonnost, ergogenní vliv, šťáva z červené řepy

Projekt navazuje na pilotní výzkum s názvem Dynamika změn krevních nitrátů a nitritů po požití šťávy z červené řepy (MUNI/A/0977/2017). Data získaná v rámci pilotního výzkumu jsou východiskem pro správné nastavení metodiky v předkládaném výzkumném projektu. Cílem výzkumu předloženého projektu bude sledovat vliv koncentrátu šťávy z červené řepy s vysokým obsahem dietních nitrátů na pohybovou výkonnost dvou skupin sportovců. Výzkum bude také pracovat s předpokladem, že každý jedinec má rozdílné klidové hodnoty nitrátů a nitritů v krvi v závislosti na trénovanosti, což pravděpodobně ovlivňuje i odezvu na exogenní příjem nitrátů. Součástí tedy bude rozdělení účastníků výzkumu na dvě skupiny podle výkonnosti a porovnání jejich odezvy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info