Informace o projektu

Děti a používání internetu, podpora behaviorálního zdraví u stárnoucí populace a technologie v kontextu poruch příjmu potravy

Kód projektu
MUNI/A/1462/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt specifického výzkumu se zaměřuje na chování člověka při používání digitálních technologií a analyzuje stávající data z minulých projektů (EU Kids Online, GAČR THINLINE, SOMOPRO). V první části se zaměříme na zpracování dat z výzkumu EU Kids Online - the Czech Republic, kterého se zúčastnilo přes 2800 český dětí ve věku 9 až 17 let. Budeme se zabývat oblastí digitálních znalostí (digital skills) a excesivním používáním internetu. Ve druhé části budeme analyzovat data projektu SOMOPRO, který je zaměřený na podporu behaviorálního zdraví u stárnoucí populace s využitím mHealth technologií. Třetí část projektu bude analyzovat kvalitativní data ohledně výhod a nevýhod digitálních technologií pro lidi s poruchami příjmu potravy – porovnáme pohledy žen, které trpí poruchou příjmu potravy a profesionálů, kteří s těmito ženami pracují.