Informace o projektu

Vývoj a validace inovativních detekčních systémů pro stanovení močových mikroRNA v diagnostice urologických nádorů (MIRDIAGUR)

Kód projektu
TJ02000049
Období řešení
3/2019 - 2/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
BioVendor - Laboratorní medicína, a.s.

Urologické nádory představují heterogenní skupinu onemocnění tvořící přibližně 20 % všech statisticky evidovaných malignit, přičemž jejich incidence neustále stoupá. Pouze karcinomy ledvin, močového měchýře a prostaty jsou na celém světě ročně diagnostikovány u více než 2,1 miliónu nových pacientů, což je téměř 2,5násobek oproti roku 1990. Karcinom močového měchýře (KMM) představuje nejčastější nádorové onemocnění močového traktu.
Cílem projektu je sestavit panel kandidátních miRNA schopných diagnostikovat recidivující pacienty s KMM a na rozsáhlých souborech vzorků moči ověřit jejich analytické parametry s ohledem na jejich schopnost jednak diagnostikovat pacienty s KMM a odlišit je od pacientů s dalšími urologickými nádory a od zdravých dárců a současně odlišit relabující pacienty s KMM od pacientů v remisi.