Informace o projektu

Zkoumání mnohojazyčnosti a jazykové rozmanitosti ve školách

Kód projektu
MUNI/A/1276/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je navržen jako mezioborová výzkumná sonda, která chce prozkoumat různá pojetí jazyků a jazykovou diverzitu na školách. Vlivem současných společenských událostí (např. migrace, volný pohyb osob po EU, vzdělávací politiky aj.) se totiž školy stávají místem, kde se setkávají různá pojetí jazyků, jejich pozice a funkce (cizí jazyk, mateřský jazyk, odlišný mateřský jazyk, národní jazyk aj). Na základě různých pojetí si pak školy vytvářejí i různé modely, jak s danými jazyky zacházejí. Cílem projektu je prozkoumat vnímání jazyků různými aktéry ve vzdělávání (žáků/žákyň, učitelů/učitelek, ředitelů/ředitelek) a jazykové praktiky na školách. Výzkum bude realizován na školách, které se ve svém ŠVP profilují ve vztahu k jazykům (zaměřují na výuku cizích jazyků, nabízí podporu v českém jazyce, definují se jako bilingvní nebo internacionální školy atd.). Využito bude multimodálního metodologického přístupu (rozhovory s žáky/žákyněmi, jazykové krajiny, rozhovory s řediteli/ředitelkami popř. psychology/psycholožkami a poradenskými pracovníky, etnografické přístupy, pozorování a analýzy dokumentů). Výsledky projektu budou prezentovány na konferencích, ale také v článku v odborném časopisu. Mimo vlastních výzkumných cílů má projekt přinést i zkušenosti začínajícím výzkumníkům s realizací výzkumu a publikační činností.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info