Informace o projektu

Mezinárodní interdisciplinární konference a workshop: Plautus - od textu k inscenaci (Plautus)

Projekt usiluje o podporu interdisciplinární vědecké studentské konference s mezinárodní účastí (v tuto chvíli je jistá účast studentů a profesorů z Univerzity A. Mickiewicze v Poznani, konference však bude řádně oznámena mezinárodně distribuovaným Call for Papers, bude tedy přístupná i dalším odborníkům): "Plautus - od textu k inscenaci" (Plautus from Page to Stage). Téma konference navazuje na současný výzkum na Ústavu klasických studií a Katedře divadelních studií (Překlad a inscenace Plautovy komedie "Curculio aneb Darmojed"). Konference bude zaměřena po odborné stránce na komplexní problematiku překladu a inscenace antických komedií v 21. století. Konference bude vedena v angličtině a její součástí budou tři dopolední sekce odborných přednášek učitelů a doktorandů z obou univerzit (samozřejmě dalších zahraničních i českých odborníků, kteří budou pozitivně reagovat na CFP). Odpolední sekce budou věnovány inscenaci Plautovy komedie "Cassina" v podání polských studentů a inscenaci komedie "Curculio aneb Darmojed" v podání českých studentů, konferenci uzavře společný studentský workshop zaměřený na interpretaci vybraných scén komedie Curculio.

Publikace

Počet publikací: 2