Informace o projektu

Chemická modulace aktivity Ku komplexu a využití v editaci genomů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-21961S
Období řešení
3/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Integrita genomu je řízena několika mechanismy, mezi kterými jsou nejsložitější dráhy zabývající se zlomenými konci DNA. Kvůli své silné vazebné aktivitě na DNA konce je Ku jednou z klíčových molekul zapojených do metabolismu DNA zlomů. Je nezbytná pro opravu DNA pomocí nehomologického koncového spojování, ale je také nezbytná pro integritu telomer.
Díky své důležité funkci při udržování genomu zkoumání Ku otevírá zajímavé možnosti v oblasti biotechnologie a medicíny. Doposud byla funkce Ku modifikována geneticky, protože nejsou k dispozici žádné chemické inhibitory. Zde navrhujeme studovat mechanismus interakce Ku-DNA s důrazem na C-terminální SAP doménu Ku70. Dále chceme provést screening chemických
knihoven k identifikaci sloučenin, které inhibují vazbu Ku na DNA. Identifikované inhibitory budou biochemicky charakterizovány a testovány na jejich biologickou aktivitu in vivo. Nakonec zjistíme, zda tyto sloučeniny ovlivňují účinnost při cílení genů a spektrum mutací indukovaných
CRISPR / Cas9 v rostlinných buňkách.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info