Informace o projektu

Klíčové aspekty mykobakteriální transkriprce: SigA, podjednotka RNAP rozpoznávající promotor a její nově identifikovaný vazebný partner.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-12956S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Mykobakterie obsahují závažné lidské patogeny. RNA polymeráza (RNAP) je klíčový enzym genové exprese a vhodný cíl antibiotik. Mykobakteriální transkripční aparát je dosud relativně málo charakterizován a jeho detailní pochopení je nezbytně potřeba pro racionální návrh nových antimykobakteriálních látek. V současnosti jsme identifikovali nového vazebného partnera mykobakteriální sigmyA (SigA), která je kritickou podjednotkou RNAP pro rozpoznání promotoru. Navrhujeme strukturní a funkční charakterizaci tohoto nově nalezeného transkripčního faktoru, určení jeho interakcí se SigA a/nebo RNAP a určení jeho role v regulaci transkripce a genové expresi. Tento projekt přinese nové informace obecně o RNAP a transkripci a přinese nové vědomosti o struktuře a funkci mykobakteriálního transkripčního aparátu. Výsledky výzkumu mohou být použity k vývoji nových antimykobakteriálních látek.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info