Informace o projektu

MUNI 100 - Oslava 100. výročí založení Masarykovy univerzity (MUNI 100)

Kód projektu
JMK MUNI 100
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravský kraj
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Masarykova univerzita jako vzdělávací instituce patří neodmyslitelně již 100 let k Brnu a Jihomoravskému kraji. Cílem oslav 100. výročí Masarykovy univerzity je vyjádření úcty k tradicím a současně proklamace rozvoje vědění a kultury společnosti. V rámci oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity se obracíme jak k široké veřejnosti, tak k zaměstnancům, studentům a absolventům MUNI. Koncepce oslav je vystavěna do čtyř bloků. První blok je věnován ceremoniálním oslavám souvisejícím s datem 28. ledna. Druhý blok představuje tzv. Masarykův týden, který zahrnuje aktivity věnované zejména studentské komunitě. Třetí blok je spjatý s tradičním univerzitním svátkem Dies academicus a má charakter prezentace lidí s univerzitou spjatých. Čtvrtý blok uzavírá oslavy Festivalem MUNI 100, jehož záměrem je protnout všechny cílové skupiny na jednom místě a přiblížit všem náš MUNIverse, zejména prostřednictvím představení všech fakult, pracovišť a spolků - EXPO MUNI 100.