Informace o projektu

Podpora přípravy projektů do Operačních programů a rozvoj systému koordinované projektové podpory na MU

Kód projektu
ROZV/7/9/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Cílem projektu je podpora absorpční schopnosti MU vzhledem k evropským fondům, zejména operačním programům Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace.


Projekt je určen k vytvoření základu personálního zázemí na úrovni fakult nezbytného pro zavedení kvalitativně nově koncipovaného systému projektové podpory zejména evropských a dalších zahraničních projektů (Rámcové programy EU, Evropské strukturální fondy - operační programy, apod.). Podstatným prvkem nové koncepce je soustředění pracovních kapacit pro podporu projektů na centrální úrovni formou zřízení Odboru projektové podpory Rektorátu MU a efektivní koordinace činností s fakultami. Z projektu budou financováni pracovníci fakult kvalifikovaní jak po stránce manažerské, tak zejména odborně fundovaní v problematice ekonomických, právních a personalistických otázek podpory projektů. Tyto pracovníky lze přijmout buď v rámci nových výběrových řízení, nebo získat ze stávajícího pracovního týmu fakulty změnou pracovního zařazení, a to na plný nebo částečný úvazek. Současně je cílem projektu podpořit pilotní pracoviště, která budou připravovat projekty do Operačních programů, zejména OP VK a OP VaVpI.