Informace o projektu

Veřejný zájem v právu

Kód projektu
8J19AT008
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Spolupracující organizace
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze

Cíl projektu (výzkumu) je několikerý. Především je třeba pojem veřejný zájem definovat a stanovit jeho strukturu. Výzkum se proto soustředí na vymezení jeho obsahu a účelu, a to zejména na pozadí zájmu soukromého. Uskutečnit tento cíl znamená analyzovat i historický vývoj a s ohledem na jeho význam sledovat jeho aplikaci v různých rozdílných epochách a rozdílných společenskoekonomických poměrů. Je třeba zkoumat, zda lze tento institut chápat jako určitý jednolitý pojem, nebo zda má v různých právních odvětvích relativně samostatné postavení a svébytnou funkci. Při používání veřejného zájmu je třeba vymezit prostor správní i soudcovské úvahy při zdůrazňování jeho jednotlivých aspektů v rozdílných skutkových situacích. Je třeba však zjistit, zda i v těch odvětvích, kde se tento pojem nevyskytuje, má vzdor tomu význam jako součást jiných zcela odlišných institutů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info